Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

GP Ekom d.o.o.

Adresa:
?akovec
Me?imurje
40000
Hrvatska
Telefon: +385 40 328 210
Fax: +385 40 328 211
Mobitel: 099 732 9080
Info: Sudski registar: MBS 070033138
Trgova?ki sud u Varaždinu (Tt-96-/602-3)
Temeljni kapital: 19.000,00 kuna
Poslovni udio: 100% u vlasništvu Grada ?akovca

?lanovi Nadzornog odbora:
- Ivan Zrna- predsjednik
- Ružica Horvat- zamjenik (predst.zaposlenika)
- Ranka Likovi?
- Davor Bratkovi?
- Bojan Ruži?

Uprava - direktor: Miodrag Novosel, univ.spec.men.sporta
Mati?ni broj: 00613916
OIB: 39556374647
Šifra djelatnosti: 9311
IBAN: HR 81 23400091116009088 PBZ
Ra?unovodstvo: Ružica Horvat, dipl.oec.
e-mail: gp-ekom@ck.ht.hr

RADNO VRIJEME BAZENA:
Pon,utor,srij,?etvr,nedj. 08.00-22.00h.
Pet,sub. 08.00-20.00h,no?no kupanje 20.00-24.00h

EKOM, poduze?e za upravljanje sportskim objektima.

Zanimljivosti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________