Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

24.12.2018. Badnjaká8.00-20.00

25.12.2018. Bo×i? - zatvoreno

26.12.2018.áSv.Stjepan 8.00-22.00

31.12.2018. Stara godina 8.00-20.00

01.01.2019. Nova godina - zatvoreno

06.01.2019. Sveta tri kraljaá08.00-22.00

?ESTIT BOÄI? I SRETNU 2019. GODINU ÄELE VAM ZAPOSLENICI GP EKOM d.o.o. ?AKOVEC

Obavijesti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________