Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

MACANOV DOM

2. prosinca 1938. godine u ?akovcu je otvoren Sokolski dom. Zgrada danas nosi naziv Macanov dom (po sportskom djelatniku i entuzijastu Marijanu Zadravcu - Macanu) i u njemu je smjetena gimnasti?ka dvorana.

Zgrada je, u sklopu projekta Kultur, obiljeena interpretacijskom plo?om kao zna?ajnija gra?evina grada novije arhitekture.

________________________________________________________________________

SADRAJ:
  • gimnasti?ka dvorana
  • rukometno igralite
  • odbojkako igralite

________________________________________________________________________

Zanimljivosti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________