Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

Cjenik koritenja sportskih terena i objekata Grada ?akovca

Klubovi koji sklope ugovor o godinjem koritenju usluga i terena dobivaju rabat od 30% (osim na koritenje rasvjete na SRC Mladost, na to se ne odobrava rabat).

U slu?aju organizacije ve?ih manifestacija ili ma?unarodnih utakmica, natjecanja ili mitinga, sklapaju se posebni ugovori gdje se dogovaraju i cijene ve? prema potrebi pojedinog programa.

CJENIK pdf

Zanimljivosti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________