Gradski bazeni

SRC Mladost - stadion

Macanov dom

Streljana

Cjenik korištenja sportskih terena i objekata Grada ?akovca

· Klubovi koji sklope ugovor o godišnjem korištenju usluga i terena dobivaju rabat od 30% (osim na korištenje rasvjete na SRC Mladost, na što se ne odobrava rabat).

· U slu?aju organizacije ve?ih manifestacija ili ma?unarodnih utakmica, natjecanja ili mitinga, sklapaju se posebni ugovori gdje se dogovaraju i cijene ve? prema potrebi pojedinog programa.

CJENIK pdf

Zanimljivosti

Radno vrijeme bazena:

8.00 - 22.00 h

petkom i subotom
8.00 - 24.00 h

______________________________

Informacije o zauzetosti bazena:

040 328 210
099 732 9080

______________________________

____________________________